Sorry, this video is not available in your country.

Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam

Nông Minh Quyết

Tags: Đại học Công Đoàn Việt Nam, Đại học, Công Đoàn, Việt Nam, Trade Union, University

Đăng ngày 03-10-2007

Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam - Viet Nam Trade Union University - 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội .

Bình luận (39)

Xem thêm bình luận