Clip đã bị xóa!

Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam

Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam
minhquyet999

Ngày đăng 03-10-2007

Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam - Viet Nam Trade Union University - 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội .