Clip đã bị xóa!

Trường huấn luyện chó Vũ Hùng (0903827477)- Trainingschool for dogs of Vu Hung coach

Trường huấn luyện chó Vũ Hùng (0903827477)- Trainingschool for dogs of Vu Hung coach
catsamac2006

Ngày đăng 26-07-2008

Clip về hai con chó becgie và Rottweiler thực hiện: - Tấn công kẻ cướp khi có hiệu lệnh và chỉ dừng khi có lệnh - Trông giữ đồ vật: nếu có ai lấy nó sẽ lập tức tấn công tới khi trả lại đồ. Clip about two dog: Rottweiler and German Shepherd dog: - Attack terrorist and defend master. - Keep object and attack anyone steal.