Sorry, this video is not available in your country.

Trường huấn luyện chó Vũ Hùng (0903827477)- Trainingschool for dogs of Vu Hung coach

catsamac2006

Tags: Trainingschool for dogs in HCM VietNam (0903827477)

Đăng ngày 26-07-2008

Clip về hai con chó becgie và Rottweiler thực hiện:

- Tấn công kẻ cướp khi có hiệu lệnh và chỉ dừng khi có lệnh

- Trông giữ đồ vật: nếu có ai lấy nó sẽ lập tức tấn công tới khi trả lại đồ.

Clip about two dog: Rottweiler and German Shepherd dog:

- Attack terrorist and defend master.
- Keep object and attack anyone steal.
Đọc thêm

Bình luận (0)