Clip đã bị xóa!

Truyền hình Thái Lan buôn chuyện Hoàng Thùy Linh

Truyền hình Thái Lan buôn chuyện Hoàng Thùy Linh
ibaba

Ngày đăng 18-01-2008

Em không hiểu tiếng Thái nên chả biết người ta nói gì? Ai biết thì post lên nhé