Clip đã bị xóa!

Truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia ngày 1/4

Truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia ngày 1/4
quangnv

Ngày đăng 26-03-2007

chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV3