Truyền thuyết Hồ Gươm - Tấn Minh

Đăng ngày 05-11-2008
Truyện rằng nơi đây Hồ Gươm nước biếc xanh bầu trời xanh, truyện rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh

Bình luận (0)