Clip đã bị xóa!

Truyền thuyết Hồ Gươm - Tấn Minh

Truyền thuyết Hồ Gươm - Tấn Minh
Vpop

Ngày đăng 05-11-2008

Truyện rằng nơi đây Hồ Gươm nước biếc xanh bầu trời xanh, truyện rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh