Sorry, this video is not available in your country.

Truyền thuyết Hồ Gươm - Tấn Minh

Việt Pop

Tags: Truyền thuyết Hồ Gươm, Tấn Minh, truyen thuyet Ho Guom, Tan Minh

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 05-11-2008

Truyện rằng nơi đây Hồ Gươm nước biếc xanh bầu trời xanh, truyện rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh

Bình luận (0)