Clip đã bị xóa!

Truyền thuyết Ju mong - Tập cuối

Truyền thuyết Ju mong - Tập cuối
hoangtuit

Ngày đăng 02-08-2007

Vị vua đầu tiên của nước Cao Ly (Hàn Quốc-CHDCND Triều Tiên ngày nay)