Truyền thuyết Ju mong - Tập cuối

Đăng ngày 02-08-2007
Vị vua đầu tiên của nước Cao Ly (Hàn Quốc-CHDCND Triều Tiên ngày nay)

Bình luận (31)