Clip đã bị xóa!

Tự Học Đàn Tranh
thanh99thuy

Ngày đăng 06-12-2012

Bộ DVD Tự Học Đàn Tranh. Những Tình Khúc Bất Hủ VN. Minh họa chi tiết kỷ thuật về các ngón đàn. Đối chiếu phương pháp ký âm VN và Tây Phương. Người hướng dẫn: Phan Thị Thanh Thúy. LH: tantranh@gmail.com