Clip đã bị xóa!

Từ Ra Dơ Líp đến Pác Bó

Hoàng Anh Sơn

3,122

Tags: Từ Ra Dơ Líp đến Pác Bó, Bác Hồ, Pác Bó, nhạc cách mạng

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 12-03-2009

Từ Ra Dơ Líp đến Pác Bó
Sáng tác: Phan Long

Bình luận (2)