Clip đang trong quá trình xử lý!

Tự học Côn nhị khúc

anhchang32

727

Tags: Côn nhị khúc, Nunchaku vietnam

Đăng ngày 26-07-2010

Xem clip trên mạng bắt chước !:D

Bình luận (0)