Sorry, this video is not available in your country.

Nghị định quán lý bán hàng đa cấp - VTV1

Tags: Thiên Ngọc Minh Uy, Bán Hàng Đa Cấp

Đăng ngày 06-06-2008

Thu mua "Áo ngục massage hoạt tính nano" của "Thiên Ngọc Minh Uy" với giá tốt nhất. Lưu ý: hàng phải còn nguyên hợp đồng và chưa lấy khỏi kho.Liên hệ: 0937 17 07 87(Khu vực Miền Bắc)
Đọc thêm

Bình luận (312)

Xem thêm bình luận