Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong

Đăng ngày 20-03-2007
Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong. ở đây con được gọi là 14 chăng đàng ngắm chúa

Bình luận (0)