Sorry, this video is not available in your country.

Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong

asoka

0

Tags: Tượng, GieeSSu, Tao Phong, du lịch

Đăng ngày 20-03-2007

Tượng chúa GiêSu ở núi Tao Phong. ở đây con được gọi là 14 chăng đàng ngắm chúa

Bình luận (0)