Sorry, this video is not available in your country.

Tụt quần nơi công cộng

Tran Thi Mai Lien

Tags: Tụt quần nơi công cộng

Đăng ngày 25-07-2012

Anh chàng béo ú này đã không may bị tụt quần trong khi đang bê một thùng TV to đùng, anh ngỏ ý nhờ những người xung quanh giúp. Không hiểu phản ứng của họ sẽ như thế nào?
Đọc thêm

Bình luận (0)