Tụt quần nơi công cộng

Đăng ngày 25-07-2012
Anh chàng béo ú này đã không may bị tụt quần trong khi đang bê một thùng TV to đùng, anh ngỏ ý nhờ những người xung quanh giúp. Không hiểu phản ứng của họ sẽ như thế nào?

Bình luận (0)