Sorry, this video is not available in your country.

Tuyệt đỉnh Ghita

Vuong Son Thanh

Tags: YUI, TOKYO, Tuyệt đỉnh Ghita, guita, nhạc

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 17-03-2007

Ban ghita dung dau bang xep hanh chau A trong 8 thang lien tuc, moi cac ban thuong thuc

Bình luận (32)

Xem thêm bình luận