Clip đã bị xóa!

Tuyệt đỉnh Ghita
trungson8888

Ngày đăng 17-03-2007

Ban ghita dung dau bang xep hanh chau A trong 8 thang lien tuc, moi cac ban thuong thuc