Clip đã bị xóa!

Tuyệt kỹ công phu của Lý Liên Kiệt

Tuyệt kỹ công phu của Lý Liên Kiệt
tuannt_hicc

Ngày đăng 05-12-2008

Hãy xem màn trình diễn công phu của "đại hành gia võ thuật" Lý Liên Kiệt.