Clip đã bị xóa!

Ultraman Tiga (Opening)
irandy

Ngày đăng 19-10-2007

soundtrack này hay lu'm :)