Uống say bị cờ hó "hấp diêm"

Đăng ngày 11-10-2013
Anh chàng này vì uống quá say nên bị "nàng" chó cưỡng hôn.

Bình luận (0)