Clip đã bị xóa!

Uống say bị cờ hó "hấp diêm"

Uống say bị cờ hó "hấp diêm"
ringring_relax

Ngày đăng 11-10-2013

Anh chàng này vì uống quá say nên bị "nàng" chó cưỡng hôn.