Uống tiếp nhé ... ! ( Tạm biệt nhé - Parody )

Đăng ngày 25-04-2013
Chắc LynkLee sẽ rất sốc khi nghe bài hát chế này :))

Bình luận (2)