Sorry, this video is not available in your country.

Uống tiếp nhé ... ! ( Tạm biệt nhé - Parody )

Khong_xem_thi_phi

Tags: Tạm biệt nhé, Uống tiếp nhé, Parody, LynkLee, uống rượu, đánh chén, nâng ly, say

Đăng ngày 25-04-2013

Chắc LynkLee sẽ rất sốc khi nghe bài hát chế này :))

Bình luận (2)