VIDEO CLIP BIỄU DIỄN THỜI TRANG GIẤY CỦA LỚP MÌNH NÀ!!!!!!!!! ^.^

Đăng ngày 03-12-2007
Thoi trang giay de chao don ngay 20/11 cua lop minh ne!!!! Dat dc giai 2 khoi 9 doa ^_

Bình luận (3)