Clip đã bị xóa!

VIDEO CLIP BIỄU DIỄN THỜI TRANG GIẤY CỦA LỚP MÌNH NÀ!!!!!!!!! ^.^

VIDEO CLIP BIỄU DIỄN THỜI TRANG GIẤY CỦA LỚP MÌNH NÀ!!!!!!!!! ^.^
nhoc_shock28

Ngày đăng 03-12-2007

Thoi trang giay de chao don ngay 20/11 cua lop minh ne!!!! Dat dc giai 2 khoi 9 doa ^_