VNTM 2012: Nguyễn Châm và ước mơ Top Model

Đăng ngày 18-09-2012
Cô gái với ước mơ trở thành Việt Nam's Next Top Model 2012.

Bình luận (0)