Clip đã bị xóa!

VNTM 2012: Nguyễn Châm và ước mơ Top Model

VNTM 2012: Nguyễn Châm và ước mơ Top Model
lotusbeo

Ngày đăng 18-09-2012

Cô gái với ước mơ trở thành Việt Nam's Next Top Model 2012.