Sorry, this video is not available in your country.

VNTM 2012: Nguyễn Châm và ước mơ Top Model

Tran Thi Mai Lien

Tags: VNTM 2012: Nguyễn Châm và ước mơ Top Model

Đăng ngày 18-09-2012

Cô gái với ước mơ trở thành Việt Nam's Next Top Model 2012.