VỤ TAI NẠN KHỦNG KHIẾP NHẤT ĐẦU NĂM MỚI 2008! tại 1 quảng trường lớn

Đăng ngày 01-01-2008
Một vụ tai nạn số đẩy nhau làm hàng ngàn người đổ dẫm đạp
lên nhau.

Bình luận (1)