Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Đăng ngày 24-02-2010
Vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trong 2 năm đảm nhiệm chức vụ Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Bình luận (0)