Clip đã bị xóa!

Vampire Knight - Opening
Rabbite

Ngày đăng 10-04-2008

anime Vampire Knight nhạc mở đầu, tui rất thik bản này hơn so với ending vì nó có đánh nhau ^^"