Sorry, this video is not available in your country.

Vampire Knight - Opening

o0oShInIgAmIo0o

Tags: anime, vampire knight, opening

Đăng ngày 10-04-2008

anime Vampire Knight nhạc mở đầu, tui rất thik bản này hơn so với ending vì nó có đánh nhau ^^"

Bình luận (7)

Xem thêm bình luận