Sorry, this video is not available in your country.

Vấn Đáp Phật Pháp (phần 3-3)

Ngộ Tâm

Tags: thích nhật từ, vấn đáp phật pháp

Đăng ngày 01-09-2008

Giảng Tại Chùa Ấn Quang, ngày 16/03/2008

Bình luận (0)