Clip đã bị xóa!

Vân Sơn - Bảo Liêm

tuintimex

28,246

Tags: Vân Sơn, Bảo Liêm, Hài

Đăng ngày 28-07-2008

Hài Vân Sơn - Bảo Liêm - Trịnh Hội

Bình luận (2)