Ván bài đen tối - Tập 60 (tập cuối)

Đăng ngày 26-11-2008
Kết thúc bộ phim như là truyện cổ tích, cha con, vợ chồng toàn tụ và phim như gửi đến cho chúng ta thông điệp: Cái thiện luôn luôn thắng cái ác

Bình luận (55)