Clip đã bị xóa!

Ván bài đen tối tập 2
ToanThu_KhongChi

Ngày đăng 30-09-2008

Sorry cả nhà vì mất tập 1