Clip đã bị xóa!

Vâng Em Yêu Anh (karaoke)
bangdinh

Ngày đăng 16-01-2009

Bài hát:"Vâng em yêu anh" Sáng tác: Nguyễn Văn Chung Trình bày: Ngô Trác Linh