Clip đã bị xóa!

Vào nhà ca sĩ Lam Trường

Vào nhà ca sĩ Lam Trường
dumemay

Ngày đăng 01-04-2008

Vào nhà ca sĩ Lam Trường