Clip đã bị xóa!

Vẽ 3D tranh Picasso
tuannt_hicc

Ngày đăng 30-01-2009

Tác phẩm của Picasso được vẽ lại trên nghệ thuật 3D.