Clip đã bị xóa!

Vẽ chân dung bằng bút chì

Pham Van Cuong

31,421

Tags: Ve chan dung, but chi, hoa si, hoi hoa, pham van cuong, henry-c

Đăng ngày 11-03-2009

Một họa sĩ người Nhật Bản phác chì ảnh chân dung.
Hãy xem tài năng của người họa sĩ này như thế nào nhé!

Bình luận (6)


Xem thêm bình luận