Về đồng bắt ếch

Đăng ngày 18-12-2012
(Theo VTV Cần Thơ) - Hồi xưa, ở miệt đồng bằng này ếch nhiều vô kể, còn cách bắt cũng hết sức đa dạng, ai có kinh nghiệm một chút chỉ cần non một buổi cũng bắt được vài ký ếch là chuyện bình thường. Hồi đó, bắt được ếch cũng chỉ để đổi món trong bữa cơm thường ngày chứ cũng chẳng có bán chát gì…

Bình luận (0)