Clip đã bị xóa!

Vệ tinh viễn thám của Việt Nam bị lùi ngày phóng

Vệ tinh viễn thám của Việt Nam bị lùi ngày phóng
vietnam.today

Ngày đăng 04-05-2013

Việc đưa vệ tinh quan sát trái đất VNREDSat - 1 của Việt Nam vào vũ trụ tạm thời bị hoãn lại do điều kiện thời tiết không thuận lợi. "20 phút trước khi phóng vệ tinh VNREDSat - 1, tại Kourou gió to quá nên không thể thực hiện việc đưa vệ tinh của Việt Nam vào quỹ đạo như dự kiến", tiến sĩ Bùi Trọng Tuyên, Viện phó Viện Công nghệ vũ trụ Việt Nam nói. Ông Tuyên cho biết, hiện chưa có kế hoạch cụ thể về ngày phóng vệ tinh. "Nếu thời tiết ngày mai, ngày kia không ủng hộ đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu cho quá trình chuẩn bị phóng, như vậy thời gian đưa vệ tinh Việt Nam vào vũ trụ sẽ tính bằng tháng", ông Tuyên nói. Trước đó, vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam dự kiến vào vũ trụ lúc 9h06 hôm nay theo giờ Hà Nội, bằng tên lửa đẩy Vega từ bãi phóng ở Kourou, Guiana thuộc Pháp. Vệ tinh có nhiệm vụ giúp Việt Nam cung cấp ảnh vệ tinh chất lượng cao cho nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đọc thêm