Clip đã bị xóa!

[Vì Bạn Xứng Đáng] Tập 17 (1/5)

[Vì Bạn Xứng Đáng] Tập 17 (1/5)
Vibanxungdang

Ngày đăng 21-10-2013

Gameshow: Vì bạn xứng đáng Người chơi: BTV Biên Thùy Dẫn chương trình: MC Trấn Thành