Sorry, this video is not available in your country.

[Vì Bạn Xứng Đáng] Tập 17 (1/5)

Tags: Vì bạn xứng đáng tập 17, MC Trấn Thành, gameshow từ thiện, BTV Biên Thùy

Đăng ngày 21-10-2013

Gameshow: Vì bạn xứng đáng
Người chơi: BTV Biên Thùy
Dẫn chương trình: MC Trấn Thành

Bình luận (0)