Vì Trường Sa thân yêu

Đăng ngày 15-12-2007
Phim tài liệu

Bình luận (16)