Video Clip chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Tags: viettimes

Đăng ngày 03-06-2008
Video Clip chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Bình luận (0)