Clip đã bị xóa!

Video Clip chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Video Clip chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
dzungnguyen86

Ngày đăng 03-06-2008

Video Clip chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh