Sorry, this video is not available in your country.

Video cá mập săn mồi

Đinh Văn Hòa

Tags: Cá mập

Đăng ngày 08-09-2007

Cá mập trắng lao ra từ vùng nước đen ngòm đuổi theo bầy hải cẩu - món ăn yêu thích của chúng.

Bình luận (4)