Video chưa từng công bố về vụ khủng bố 11/9/2001

Đăng ngày 08-03-2011
Đoạn video mới được thực hiện từ một trực thăng của Sở cảnh sát New York quay cảnh khói bốc lên mù mịt trên bầu trời Trung tâm thương mại thế giới sau khi tòa nhà này bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vừa được công bố.

Bình luận (0)