Sorry, this video is not available in your country.

Video chưa từng công bố về vụ khủng bố 11/9/2001

Biển Chết

Tags: khung bo, 11/9, video, tin tuc

Đăng ngày 08-03-2011

Đoạn video mới được thực hiện từ một trực thăng của Sở cảnh sát New York quay cảnh khói bốc lên mù mịt trên bầu trời Trung tâm thương mại thế giới sau khi tòa nhà này bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vừa được công bố.
Đọc thêm

Bình luận (0)