Video hướng dẫn sử dụng Foxit

Đăng ngày 27-10-2007
Hướng dẫn sử dụng Foxit Reader Pro_2.2, Foxit PDF Editor_2.0 và Foxit PDF Creator. Ngoài ra còn giới thiệu một số tính năng mới khá hay của các phiên bản mới này!

Bình luận (2)