Sorry, this video is not available in your country.

Video những tình huống hài hước nhất Vietnam Idol

Nguyễn Văn Long

Tags: Video những tình huống hài hước nhất Vietnam Idol

Đăng ngày 02-10-2007

Video những tình huống hài hước nhất Vietnam Idol

Bình luận (7)

Xem thêm bình luận