Việt Nam - Cuộc chiến 10000 ngày - Tập 10 - Những người lính không được ca ngợi

Đăng ngày 20-05-2007
Việt Nam - Cuộc chiến 10000 ngày - Tập 10 - Những người lính không được ca ngợi

Bình luận (10)