Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Cuộc chiến 10000 ngày - Tập 10 - Những người lính không được ca ngợi

tanhtin

26,944

Tags: Việt Nam, Cuộc chiến 10000 ngày

Đăng ngày 20-05-2007

Việt Nam - Cuộc chiến 10000 ngày - Tập 10 - Những người lính không được ca ngợi

Bình luận (10)


Xem thêm bình luận