Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam - Cuộc chiến 10000 ngày - Tập 10 - Những người lính không được ca ngợi

tanhtin

Tags: Việt Nam, Cuộc chiến 10000 ngày

Đăng ngày 20-05-2007

Việt Nam - Cuộc chiến 10000 ngày - Tập 10 - Những người lính không được ca ngợi

Bình luận (10)

Xem thêm bình luận