Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 1000 ngày - Tập 1 - Người Mỹ Việt Nam

tanhtin

27,620

Tags: cuộc chiến tranh 10000 ngày

Đăng ngày 02-06-2008

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam

Bình luận (13)


Xem thêm bình luận