Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 2

Đăng ngày 19-05-2007
Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam

Bình luận (18)