Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 2

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 2
tanhtin

Ngày đăng 19-05-2007

Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam