Việt Nam- Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 5 - Cuộc chiến ở nông thôn

Đăng ngày 19-05-2007
Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tập 5: Cuộc chiến ở nông thôn

Bình luận (14)