Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam- Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 5 - Cuộc chiến ở nông thôn

tanhtin

Tags: Việt Nam, cuộc chiến tranh, 10000 ngày, chiến tranh, war

Đăng ngày 19-05-2007

Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tập 5: Cuộc chiến ở nông thôn

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận