Clip đã bị xóa!

Việt Nam- Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 5 - Cuộc chiến ở nông thôn

Việt Nam- Cuộc chiến tranh 10000 ngày- Tập 5 - Cuộc chiến ở nông thôn
tanhtin

Ngày đăng 19-05-2007

Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tập 5: Cuộc chiến ở nông thôn