Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 6 - Đời lính

Đăng ngày 20-05-2007
Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tập 6: Đời lính

Bình luận (15)