Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 6 - Đời lính

tanhtin

Tags: Việt Nam, cuộc chiến tranh, 10000 ngày, cuộc chiến

Đăng ngày 20-05-2007

Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tập 6: Đời lính

Bình luận (15)

Xem thêm bình luận