Clip đã bị xóa!

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 6 - Đời lính

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 6 - Đời lính
tanhtin

Ngày đăng 20-05-2007

Phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tập 6: Đời lính