Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10000 ngày - Tập 7 - Tết mậu thân

tanhtin

Tags: 10000 ngày, Việt Nam, cuộc chiến tranh

Đăng ngày 20-05-2007

Cuộc chiến tranh 10000 ngày. Tập 7: Tết mậu thân

Bình luận (20)

Xem thêm bình luận