Viet Nam Idol : Những tình huống hài hước nhất ^-^!

Đăng ngày 07-10-2008
Hát hay không bằng hay hát mu^n!

Bình luận (2)