Clip đã bị xóa!

Viet Nam Idol : Những tình huống hài hước nhất ^-^!

Viet Nam Idol : Những tình huống hài hước nhất ^-^!
tuannt_hicc

Ngày đăng 07-10-2008

Hát hay không bằng hay hát mu^n!