Clip đã bị xóa!

[Việt Sub] Goseiger ep 10
haccuongdialong91

Ngày đăng 29-07-2010

Làm sub bởi TokuVN (tokuvn.forumotion.com). Phần 34 của series Super Sentai sản xuất năm 2010. Hộ Tinh Giới, một nơi không thuộc thế giới loài người, có những Hộ Tinh Thiên Sứ bất tử. Họ sở hữu siêu năng lực Hộ Tinh mà không người phàm nào có thể sở hữu, giúp bảo vệ Trái Đất và nhân loại. Không lộ mặt trước con người, họ bảo vệ Trái Đất khỏi các phần tử nguy hiểm. Các Hộ Tinh Thiên Sứ sử dụng Thiên Tháp để đi từ Hộ Tinh Giới xuống trần gian. Tuy nhiên, bọn War Star đã tiêu hủy Thiên Tháp và xâm chiếm Trái Đất . Mất đường xuống trần gian, các Hộ Tinh Thiên Sứ phải làm sao trước những kẻ xâm lăng Trái Đất? Đúng lúc đó, 5 Hộ tinh Thiên Sứ trẻ tuổi đang dưới trần gian, đã đứng lên chống lại thế lực hắc ám và bảo vệ Trái Đất...

Đọc thêm