Sorry, this video is not available in your country.

[Việt sub] Dragon Ball Z Ep 222

Tags: Dragon Ball Z

Đăng ngày 26-07-2011

Đừng khinh thường ta!! Vegeta nổi giận!

Bình luận (0)