Clip đã bị xóa!

[Việt sub] Dragon Ball Z Ep 223

[Việt sub] Dragon Ball Z Ep 223
dakima5

Ngày đăng 26-07-2011

Sức mạnh của Goku! Bay đi Yakon!