Clip đã bị xóa!

[Việt sub] Dragon Ball Z Ep 224

[Việt sub] Dragon Ball Z Ep 224
dakima5

Ngày đăng 26-07-2011

"Tính toán sai lầm!! Satan đấu với 3 siêu chiến sĩ"